Ehitusprahi väljavedu

Meie firmalt teenuse tellinud kliendid võivad olla veendunud, et ehituspraht veetakse välja selleks mõeldud polügoonile, mitte aga ei jäeta naabruses asuvasse prügikonteinerisse. Järgime seadusandlust ja suhtume säästvalt loodusesse. Seega veetakse kogu prügi polügoonile, mitte aga metsa.

Töid eraldi teenusena tellides sõltub jäätmeveo hind mitmest võtmetegurist: 

  1. ehitusprügi liigist ja selle suurusest;
  2. tööks kuluv aeg (tundides);
  3. millisel kaugusel asub objekt, kust tuleb prügi välja vedada;
  4. millist tehnikat kasutatakse: furgoon, konteiner või eritehnika.

Info prügi väljaveo hindade kohta telefonil  +(372)58-33-10-11.

Saada päring